KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

TOMASZ RODACKI

05 października 2020 r., nieruchomość gruntowa niezabudowana, Jeżów Sudecki, Dziwiszów

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze
zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc

że w dniu 05 października 2020 r. o godz. 12:00

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy, ul. Mickiewicza 21 (sala nr 121 ) odbędzie się:


P I E R W S Z A     L I C Y T A C J Anieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr :167/16, 167/17, 167/19, 167/20, 167/21, 167/22, 167/23, 167/24, 167/27, 167/28, 167/29, 167/30, 167/31, 167/32, 167/34, 167/35, 167/36, 167/37, 167/38, 167/39, 167/40, 167/42, 167/43, 167/44, 167/45, 167/46, 167/50 o łącznej powierzchni 30837 m2, obręb 0002, Dziwiszów. Nieruchomość położona w miejscowości Dziwiszów, gmina: Jeżów Sudecki, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00056688/1.

Działka 167/16 oszacowana jest na kwotę 70 400,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 52 800,00 zł

Wadium 7 040,00 zł

Działka 167/17 oszacowana jest na kwotę 60 800,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 45 600,00 zł

Wadium 6 080,00 zł

Działka 167/19 oszacowana jest na kwotę 68 000,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 51 000,00 zł

Wadium 6 800,00 zł

Działka 167/20 oszacowana jest na kwotę 78 000,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 58 500,00 zł

Wadium 7 800,00 zł

Działka 167/21 oszacowana jest na kwotę 60 000,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 45 000,00 zł

Wadium 6 000,00 zł

Działka 167/22 oszacowana jest na kwotę 74 000,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 55 500,00 zł

Wadium 7 400,00 zł

Działka 167/23 oszacowana jest na kwotę 62 600,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 46 950,00 zł

Wadium 6 260,00 zł

Działka 167/24 oszacowana jest na kwotę 69 000,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 51 750,00 zł

Wadium 6 900,00 zł

Działka 167/27 oszacowana jest na kwotę 31 600,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 23 700,00 zł

Wadium 3 160,00 zł

Działka 167/28 oszacowana jest na kwotę 34 000,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 25 500,00 zł

Wadium 3 400,00 zł

Działka 167/29 oszacowana jest na kwotę 35 900,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 26 925,00 zł

Wadium 3 590,00 zł

Działka 167/30 oszacowana jest na kwotę 45 800,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 34 350,00 zł

Wadium 4 580,00 zł

Działka 167/31 oszacowana jest na kwotę 45 800,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 34 350,00 zł

Wadium 4 580,00 zł

Działka 167/32 oszacowana jest na kwotę 40 400,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 30 300,00 zł

Wadium 4 040,00 zł

Działka 167/34 oszacowana jest na kwotę 35 200,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 26 400,00 zł

Wadium 3 520,00 zł

Działka 167/35 oszacowana jest na kwotę 32 900,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 24 675,00 zł

Wadium 3 290,00 zł

Działka 167/36 oszacowana jest na kwotę 32 600,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 24 450,00 zł

Wadium 3 260,00 zł

Działka 167/37 oszacowana jest na kwotę 32 800,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 24 600,00 zł

Wadium 3 280,00 zł

Działka 167/38 oszacowana jest na kwotę 32 800,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 24 600,00 zł

Wadium 3 280,00 zł

Działka 167/39 oszacowana jest na kwotę 32 100,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 24 075,00 zł

Wadium 3 210,00 zł

Działka 167/40 oszacowana jest na kwotę 37 400,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 28 050,00 zł

Wadium 3 740,00 zł

Działka 167/42 oszacowana jest na kwotę 79 300,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 59 475,00 zł

Wadium 7 930,00 zł

Działka 167/43 oszacowana jest na kwotę 45 000,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 33 750,00 zł

Wadium 4 500,00 zł

Działka 167/44 oszacowana jest na kwotę 37 000,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 27 750,00 zł

Wadium 3 700,00 zł

Działka 167/45 oszacowana jest na kwotę 37 000,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 27 750,00 zł

Wadium 3 700,00 zł

Działka 167/46 oszacowana jest na kwotę 44 000,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 33 000,00 zł

Wadium 4 400,00 zł

Działka 167/50 oszacowana jest na kwotę 2 100,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 1 575,00 zł

Wadium 210,00 zł

Łączną wartość działek oszacowano na kwotę 1 256 500,00 zł

Cena wywołania wszystkich działek nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 942 375,00 zł

Wadium od oszacowania wszystkich działek 125 650,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania danej działki wraz z ich numerem, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, (art. 962 § 1 kpc).

Rękojmia powinna być złożona w kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 80 2030 00451110 0000 0298 3840 BNP Paribas Bank Polska S.A., tytułem przelewu: "rękojmia na licytację - KM 1088/18 (imię i nazwisko licytanta)". Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze sygn.akt. sądowych I Co 615/18.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Skocz na górę strony 


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika Tomasza Rodackiego.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...