KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

TOMASZ RODACKI

09 września 2022 r. - Licytacja udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, Szklarska Poręba, ul. Osiedle Janosika 3

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI

w Jeleniej Górze
zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc

że w dniu 09-września-2022 r. o godz. 13:00

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy, ul. Mickiewicza 21 (sala nr 126 ) odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

 

 

Udziału w wysokości 3/4 w nieruchomość gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w granicach działki gruntu nr ew. 230/3, obręb 0002, przy ul. Osiedle Janosika nr 3, gmina Szklarska Poręba o powierzchni 0,0123 ha, powiat karkonoski, województwo dolnośląskie. Układ funkcjonalny budynku: na parterze znajduje się przedpokój (pomieszczenie użytkowane wspólnie z właścicielem działki nr 230/1), oraz dwa pokoje. Na piętrze znajdują się dwa pokoje i kuchnia. Łącznie powierzchnia użytkowa budynku wynosi 77,10 m². Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: JG1J/00071793/1.

 

Uwaga na nieruchomości ustanowione są służebności na rzecz każdoczesnego właściciela zabudowanej działki gruntu nr 230/3. Nieodpłatna i bezterminowa służebność przejazdu i przejścia przez działkę 230/5 do działki 230/3. Nieodpłatna i bezterminowa służebność na działce 230/4, polegająca na korzystaniu z szamba toalety i części pokoju usytuowanego na piętrze nad wejściem do budynku posadowionego na działce 230/4. Nieodpłatne i bezterminowe prawo korzystania z części piwnicy o powierzchni 7,8 m² oraz wejścia do budynku na działce 230/1 objętej księgą wieczystą nr 67149 oraz przedpokoju o powierzchni 6,2 m², na rzecz każdoczesnego właściciela zabudowanej działki nr 230/4. Działka ma dostęp do drogi publicznej ul. Osiedle Janosika nr 3, działka drogowa nr 232/1, poprzez działkę nr 230/5.

 

 

Udział w wysokości 3/4 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 108 000,00 zł

Cena wywołania udziału w nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 81 000,00 zł

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, (art. 962 § 1 kpc).

Rękojmia powinna być złożona w kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 80 2030 00451110 0000 0298 3840 BNP Paribas Bank Polska S.A., tytułem przelewu: "rękojmia na licytację - KM 7926/18 (imię i nazwisko licytanta)". Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze sygn.akt. sądowych I Co 2136/19.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Skocz na górę strony 


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika Tomasza Rodackiego.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...