KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

TOMASZ RODACKI

12 listopada 2019 r. Zestaw mebli do sali konferencyjnej i inne

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:

że w dniu 12 listopada 2019 r. o godz. 09:30

odbędzie się w miejscowości  SZKLARSKA PORĘBA ul. KILIŃSKIEGO 16 druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

L.P.

OPIS LICYTOWANEJ

RUCHOMOŚCI

 

ILOŚĆ

SUMA

OSZACOWANIA

1 sztuki w zł

CENA

WYWOŁANIA

 

WADIUM

1

 

Zestaw mebli do sali konferencyjnej - 10 stołów i 60 krzeseł; rok prod. 2014

 

1,00

 

14 673,90 zł*

 

7 336,95 zł*

 

1 467,39 zł

2

 

Zestaw mebli pokój 1-osobowy; rok prod. 2014 (łóżko z panelem, materacem i wkładem, szafka nocna, stolik, biurko z szufladą, lustro, szafa 2 drzwiowa z drzwiami przesuwnymi, panel wieszakowy z lustrem, bagażnik, 2 foteliki tapicerowane)

 

2,00

 

6 421,83 zł*

 

3 210,92 zł*

 

642,18 zł

3

 

Zestaw mebli pokój 2-osobowy; rok prod. 2014 (2 łóżka z materacami, wkładami i panelami, 2 szafki nocne, stolik, biurko z szufladą, lustro, szafa 2 drzwiowa z drzwiami przesuwnymi, panel wieszakowy z lustrem, bagażnik, 3 foteliki tapicerowane)

 

4,00

 

8 950,71 zł*

 

4 475,36 zł*

 

895,07 zł

4

 

Wyposażenie stołówki - 17 stołów i 76 krzeseł; rok prod. 2014

 

1,00

 

62 158,05 zł*

 

31 079,03 zł*

 

6 215,81 zł

5

 

Piec konwekcyjno-parowy 6xGN 1/1 CareControl; rok prod. 2014; E61SH14052401731

 

1,00

 

48 831,00 zł*

 

24 415,50 zł*

 

4 883,10 zł

6

 

Zmywarka uniwersalna kosz 50x50 i podstawa; rok prod. 2014; nr seryjny 09862

 

1,00

 

7 613,70 zł*

 

3 806,85 zł*

 

761,37 zł

7

 

Profesionalna kuchenka mikrofalowa 1000W; rok prod. 2014; nr seryjny mwo13090246

 

1,00

 

1 968,00 zł*

 

984,00 zł*

8

 

ynek koloidalny rok prod. 2014; nr seryjny 2013110101

 

1,00

 

848,70 zł*

 

424,35 zł*

9

 

Lodówka na próbki; rok prod. 2014; nr seryjny st201311010

 

1,00

 

1 463,70 zł*

 

731,85 zł*

10

 

Lodówko-zamrażarka; rok prod. 2014; nr seryjny KM132431933

 

1,00

 

4 194,30 zł*

 

2 097,15 zł*

11

 

Telewizor LG 32LY 330 + uchwyt ścienny Nr seryjny: 405MAPNLX328, 405MAVDLX327, 405MARZLX326, 406MAWL6Z249, 406MANJ6Z247, 405MACELX331, 408MAKR4Z581, 405MAAKLX320, 405MANJLX319, 405MAUALX318, 405MAHULX329, 408MARZ4Z590, 405MAYYLX330, 405MAWLLX321, 408MAAK4Z584, 408MANJ4Z583, 408MAPN4Z592, 408MAVD4Z591, 405MAXSLX322, 408MAUA4Z582, 405MAQQLX332, 406MAKR6Z245, 408MAXS4Z586, 408MAWL4Z585,408MAFC4Z587, 408MABT4Z589,408MAJM4Z588

 

27,00

 

1 180,80 zł*

 

590,40 zł*

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych (art. 8671 § 1 kpc). Rękojmia powinna być złożona w kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 80 2030 0045 1110 0000 0298 3840 Bank BGŻ BNP Paribas S.A., tytułem przelewu: "rękojmia na licytację - KM 7148/18 (imię i nazwisko licytanta)". Licytant winien posiadać dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego, na który będzie dokonany zwrot rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. (art. 8672kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.
Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej
w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać bezpośrednio przed licytacją pod ww. adresem.

Na zakupione ruchomości Komornik nie udziela gwarancji , ani nie odpowiada za ich stan techniczny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki.

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podawania przyczyn.

 

Skocz na górę strony 


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika Tomasza Rodackiego.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...