KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

TOMASZ RODACKI

30 listopada 2021r. Narzędzia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:

że w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 09:30

 

odbędzie się w miejscowości  JELENIA GÓRA przy ul. LILIOWEJ 6 pierwsza licytacja ruchomości .

 

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

L.P.

OPIS LICYTOWANEJ

RUCHOMOŚCI

 

ILOŚĆ

SUMA

OSZACOWANIA

1 sztuki w zł

CENA

WYWOŁANIA

1

 

Strug ręczny elektryczny Makita

 

1,00

 

220,00 zł

 

165,00 zł

 

 

2

 

Wkrętarka 12V Wurth

 

1,00

 

500,00 zł

 

375,00 zł

 

3

 

Wyrzynarka Bosch

 

1,00

 

100,00 zł

 

75,00 zł

 

4

 

Wkrętarka Metabo

 

1,00

 

200,00 zł

 

150,00 zł

 

5

 

Multitool Graphite

 

1,00

 

150,00 zł

 

112,50 zł

 

6

 

Wkrętarka 18V Wurth

 

1,00

 

500,00 zł

 

375,00 zł

7

 

Wkrętarka 18V Wurth

 

1,00

 

300,00 zł

 

225,00 zł

 

8

 

Maszynka wodna do płytek 80 cm

 

1,00

 

200,00 zł

 

150,00 zł

 

9

 

Drabina aluminiowa

 

4,00

 

125,00 zł

 

93,75 zł

 

10

 

Rusztowanie malarskie 16 ramek

 

1,00

 

800,00 zł

 

600,00 zł

 

11

 

Piła tarczowa kątowa do drewna

 

1,00

 

200,00 zł

 

150,00 zł

 

12

 

Wyrzynarka Metabo

 

1,00

 

100,00 zł

 

75,00 zł

 

13

 

Pilarka Makita

 

1,00

 

200,00 zł

 

150,00 zł

 

14

 

Wiertarka Protool

 

1,00

 

200,00 zł

 

150,00 zł

 

15

 

Wkrętarka 12V Wurth

 

1,00

 

300,00 zł

 

225,00 zł

16

 

Wkrętarka 10.8 V Metabo

 

1,00

 

200,00 zł

 

150,00 zł

17

 

Wkrętarka 18V Wurth

 

1,00

 

300,00 zł

 

225,00 zł

 

18

 

Piła łańcuchowa Makita

 

1,00

 

200,00 zł

 

150,00 zł

 

19

 

Piła łańcuchowa Makita

 

1,00

 

100,00 zł

 

75,00 zł

 

20

 

Strug ręczny Makita

 

1,00

 

350,00 zł

 

262,50 zł

 

21

 

Frezarka ogólnowrzecionowa Makita

 

1,00

 

200,00 zł

 

150,00 zł

 

22

 

Szlifierka do gładzi MacAllister

 

1,00

 

200,00 zł

 

150,00 zł

 

23

 

Odkurzacz przemysłowy Makita

 

1,00

 

250,00 zł

 

187,50 zł

24

 

Szlifierka kątowa Makita

 

2,00

 

200,00 zł

 

150,00 zł

 

25

 

Szlifierka kątowa MacAllister

 

1,00

 

150,00 zł

 

112,50 zł

 

26

 

Piła kątowa Celma

 

1,00

 

100,00 zł

 

75,00 zł

27

 

Elektryczne nożyce Stihl

 

1,00

 

100,00 zł

 

75,00 zł

28

 

Rusztowanie systemowe bez atestu

 

1,00

 

2 500,00 zł

 

1 875,00 zł

29

 

Kopresor 220 V

 

1,00

 

100,00 zł

 

75,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych (art. 8671 § 1 kpc). Rękojmia powinna być złożona w kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 80 2030 00451110 0000 0298 3840 BNP Paribas Bank Polska S.A., tytułem przelewu: "rękojmia na licytację - Km 2381/18 (imię i nazwisko licytanta)". Licytant winien posiadać dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego, na który będzie dokonany zwrot rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. (art. 8672kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.
Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej
w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać bezpośrednio przed licytacją pod w/w adresem.

Na zakupione ruchomości Komornik nie udziela gwarancji , ani nie odpowiada za ich stan techniczny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki.

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podawania przyczyn.


 

Skocz na górę strony 


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika Tomasza Rodackiego.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...